საქართველო – ამოუწურავ საოცრებათა მხარე, რომელსაც თვალსაჩინოს ხდის  თანამედროვე ტურიზმი  და მისი ნამდვილი ხასიათი. ერთხელ გამოცდილი, დარჩება სამუდამოდ თქვენთან ერთად. აღმოაჩინო საქართველო ეს უკვე არის დიდი ბედნიერება. ფეხით მოსიარულეთა და მოლაშქრეთათვის, ბოტანიკოსებისთვის და ფრინველებზე დამკვირვებლებისთვის ქვეყანა ნამდვილი სამოთხეა, ხოლო არქეოლოგები ვერ წყვეტენ, რომელ უძველეს არქიტექტორულ ძეგლს ეწვიოს პირველად.

ევროპისა და აზიის საზღვრების ჩამოყალიბებული კავკასიის მთები, საქართველო დიდი ხანია მნიშვნელოვანი საკონტაქტო ზონაა. ამ მისტიკურ მიწაზე თქვენ მოიხიბლებით აღმოსავლეთის ენიგმითა და დასავლური ელეგანტურობით. აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ტრადიციების შერწყმა საქართველოში ხელს უწყობს განსხვავებული კულტურის ჩამოყალიბებას მთელ მსოფლიოში.

შემდეგი ლეგენდა ადეკვატურად აღწერს საქართველოს დიდ ბუნებრივ სილამაზეს: როდესაც ღმერთმა დედამიწა მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხში გაანაწილა, ქართველები გვიან მივიდნენ. უფალმა ჰკითხა მათ, თუ რატომ დააგვიანეს. ქართველებმა უპასუხეს, რომ ისინი გაჩერდნენ რათა დაელიათ და ეთქვათ სადღეგრძელო მის საპატივცემულოდ. ღმერთს იმდენად ესიამოვნა მათი პასუხი, რომ მან ქართველებს დედამიწის ის ნაწილი მისცა, რომელიც თავისთვის უნდოდა. საქართველოში ვიზიტი ადასტურებს, რომ ეს ლეგენდა მართალია: საქართველო ბუნებრივი სამოთხეა.

Skyline of Tbilisi from the viewpoint. Georgia