უფლისციხე — კლდეში ნაკვეთი ქალაქიკავკასიის ერთ-ერთი უძველესი დასახლება და საქალაქო ცენტრი. მდებარეობს ქ. გორის აღმოსავლეთით მე-10 კმ-ზე.

უფლისციხე, არქეოლოგთა მტკიცებით, ერთ-ერთი უძველესი ურბანული დასახლებაა საქართველოში. სტრატეგიულად უფლისციხე მდებარეობს უძველესი სამეფოს ქართლის შუაგულში(ან იბერია, როგორც ის იყო ცნობილი კლასიკური ავტორებისგან), იგი ქვეყნის მთავარ პოლიტიკურ და რელიგიურ ცენტრად იქცა.

ქართლის გაქრისტიანებასთან ერთად მე4 საუკუნეში, უფლისციხემ როგორც ჩანს უარი თქვა მის მნიშვნელობაზე და დაკარგა თავისი პოზიცია ახალი ქრისტიანული კულტურული ცენტრებისადმი  – მცხეთა და შემდეგ თბილისი. თუმცა, უფლისციხე მე -8 და მე -9 საუკუნეებში თბილისის მუსულმანური დაპყრობის დროს გაიხსნა როგორც მთავარი ქართული ციხე-სიმაგრე. მონღოლებმა მათ მიერ მე -14 საუკუნეში ჩატარებული რეიდებით ქალაქის საბოლოო დაბნელება აღნიშნეს. უფლისციხე პრაქტიკულად მიტოვებული იყო და დროთა განმავლობაში მხოლოდ დროებითი თავშესაფრის ფუნქციას ასრულებდა უცხოური ინტერვენციების დროს.

Contact Owner