უშგული არის უმაღლესი დასახლებული ადგილი სვანეთში და ევროპაში. ის მდებარეობს 2060 – 2200 მეტრზე ზღვის დონიდან მესტიის მუნიციპალიტეტში ძირა, ენგურისა და შავწყალა-ქვიშარას შესართავთან.

უშგული შედგება 4 სოფლისგან: ჟიბიანიჩვიბიანიმურყმელიჩაჟაში. უშგულის ცენტრად ითვლება სოფელი ჩაჟაში, რადგანაც ის არის სოფელი მუზეუმი და იცავს იუნესკო და შედის იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში, თავისი არქიტექტურული და ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის გამო (იგი შედგება 30 ტრადიციული კოშკისგან)

Contact Owner