شهروندان بیش از 90 کشورجهان بدون اخذ ویزا قادر به سفر به کشور گرجستان می باشند.

شهروندان ایرانی با سفر به کشور گرجستان قادر به دریافت ویزای 45 روزه در مبادی ورودی خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتراز لینک زیر وارد شوید:

http://gltravel.ge/to-get-visa/